Suomalaiset viikingit

Vaikka viikingit mielletään yleensä norjalaisiksi, tanskalaisiksi ja ruotsalaisiksi, suomalaisiin usein myös viitataan viikinkikansana ja suomalaiset tykkäävät ajatella itseään viikinkien jälkeläisinä. Totuus on kuitenkin tätä monimutkaisempaa – nykyisin Suomessa näkyvä skandinaavinen kulttuuriperintö on saapunut viikinkejä myöhemmin.

Suomalaiset olivat vaeltavaa kansaa

Viikinkiaikana suomalaiset olivat vaeltavaa kansaa, joka metsästi ja keräili – toisin kuin viikingit, jotka sotaretkien lisäksi viljelivät maata ja joilla oli monimutkaisempi yhteiskunta. Suomalaiset olivat jakautuneet pitkälti itäiseen ja läntiseen kulttuuriin, joista itäinen oli karjalaista perintöä ja läntinen hämäläistä. Kummillakin alueilla pyydettiin turkis- ja ruokaeläimiä, käytiin kauppaa ja vaihdettiin paikkaa.

Laatokan alue oli tuohon aikaan suotuisa asuinalue, ja kenties muinaisen Suomen kiinnostavimpia kauppa-alueita. Valtaosa väestöstä asuikin rannikolla ja Laatokan lähellä. Asutuksen joukosta ei ole löydetty paljon ryöstösaalista muistuttavaa esineistöä, joten paikalliset tuskin olivat viikinkejä. Lisäksi suomalaiset muualta Suomen alueelta tulivat usein Laatokan alueelle käymään kauppaa – siellä tapahtui paljon kulttuurien ja ihmisten sekoittumista, ja mukana olivat usein myös viikingit.

Viikingit vierailivat Suomessa

Erilaisten kansantarujen mukaan viikingit ovat ryöstelleet ja tehneet tuhoja myös Suomessa, mutta Suomeen ei koskaan perustettu Grönlannin kaltaista pysyvää tukikohtaa. Suomi sen sijaan oli hyvä kauppapaikka, ja viikingit kävivätkin ahkerasti kauppaa rannikkoalueilla esimerkiksi turkiksista. Ahvenanmaalaiset toimivat tulkkeina ja auttoivat kaupankäyntiä. Suomesta ostettiin myös orjia, joita myytiin eteenpäin etelän maissa. Vaaleat, suomalaiset orjat olivat eksoottista ja arvokasta kauppatavaraa viikingeille.

Suomessa asuinolot olivat melko hyvät ja ilmasto huomattavasti lämpimämpi kuin nykyisin. Etelässä kasvoi paljon tammia ja pähkinäpuita, ja tilaa oli kaikille. Toisinaan jokunen suomalainen lähti kuitenkin viikinkien mukana merille seikkailemaan ja liittyi heidän kulttuuriinsa. Suomalaisia pidettiin osaavina tulkkeina, jotka auttoivat etenkin kaupanteossa itäisillä reiteillä.

Valtaosa suomalaisista ei kuitenkaan kaivannut viikinkien mukaan. Suomen alueella eli vähän ihmisiä, eikä aluetta pidetty erityisen kiinnostavana tai rikkaana viikinkien näkökulmasta. Alue oli enimmäkseen villiä erämaata; viikingeille pysyvä asutus ja sivistys olivat kiinnostavampia ryöstö- tai miehityskohteita. Pienen purjehtimisen päässä etelässä oli paljon mielenkiintoisempia alueita viikingeille. Suomea siis pidettiin lähinnä kiinnostavana kauppamaana.